hai(第二声)。

重阳席上赋白菊  作者:白居易 (唐代)

满园花菊郁金黄,

中有孤丛色似霜。

还似今朝歌酒席,

白头翁入少年场。

zhòng yáng xí shàng fù bái jú zuò zhě :bái jū yì (táng dài )

mǎn yuán huā jú yù jīn huáng ,

zhōng yǒu gū cóng sè sì shuāng 。

hái sì jīn cháo gē jiǔ xí ,

bái tóu wēng rù shǎo nián chǎng 。

重阳席上赋白菊还的发音 扩展资料

阳席上赋白菊还的发音是chóng yáng xí shàng fù bái jú hái。

还[huán,hái]汉语汉字

还:huán ㄏㄨㄢˊ,hái ㄏㄞˊ。偏旁“瞏”简化为“不”。依据古人书法省笔简化。《说文解字》:“还,复也。从辵、瞏声。”独行无所依彷徨惊视是瞏之范式。辵、瞏两范式叠加。独行无所依彷徨行反是还之范式。

还,复也。——《说文》还,返也。——《尔雅·释言》还而不入。——《诗·小雅·何人斯》吾其还也。——《左传·僖公三十年》势还不远,可先为起第。——《资治通鉴》

重阳席上赋白菊